Inschrijven

Wilt u zich inschrijven in onze praktijk?

Bent u nieuw in Heerde komen wonen en bent u op zoek naar een huisarts in uw woonplaats.
Huisarts Wartanian, de Ruiter en Luiting staan open voor nieuwe patiënten.

Omdat we veel gegevens van u nodig hebben willen wij u vragen om onderstaande formulieren in te vullen en in te leveren bij de balie van onze praktijk. Meldt u zich met de formulieren bij de balie zodat de assistent samen met u kan bekijken of alles aanwezig is voor een juiste inschrijving bij ons op de praktijk.
Op deze manier kunnen wij uw inschrijving goed registreren.

Klik op de volgende links om de formulieren te downloaden:

Inschrijfformulier
Medische gegevens nieuwe patiënt
Toestemmingsformulier
Aanmeldformulier Mijngezondheid.net