Inschrijven

Bent u onlangs verhuist en opzoek naar een huisarts in uw woonplaats? Maatschap Huisartsen Heerde staat open voor nieuwe patiënten. Wij nemen alleen patiënten aan die wonend zijn in Heerde, Veessen of Vorchten. Andere dorpen/steden niet.

Omdat we veel gegevens van u nodig hebben willen wij u vragen om de 3 onderstaande formulieren in te vullen en in te leveren bij de balie van onze praktijk. Meldt u zich met de formulieren bij de balie, zodat de assistent samen met u kan bekijken of alles aanwezig is voor een juiste inschrijving bij ons op de praktijk. Wilt u ook persoonlijk doorgeven aan uw “oude” huisarts dat u de overstap gaat maken naar een van de huisartsen in Heerde.
Op deze manier kunnen wij uw inschrijving goed registreren.

Klik op de volgende links om de formulieren te downloaden:

Inschrijfformulier
Medische gegevens nieuwe patiënt
Toestemmingsformulier