Verbeterpunten voor de praktijk

Heeft u het gevoel dat u niet goed geholpen bent, om wat voor reden dan ook, dan adviseren we u om dit te bespreken met onze klachtenfunctionaris. Het is voor u en voor ons van belang dat misverstanden worden opgelost en fouten worden hersteld. U kunt schriftelijk een klacht indienen door het onderstaande formulier in te vullen. Ook is het mogelijk om een formulier bij de balie op te halen en zo nodig samen met een medewerker in te vullen. Nadat u een klacht heeft ingediend, wordt u uitgenodigd om dit met de betrokken zorgverlener te bespreken samen met onze klachtenfunctionaris.

Klachtenregeling

Indien u het gesprek met onze klachtenfunctionaris niet wenst aan te gaan, kunt u contact opnemen Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. U kunt hier ook terecht indien uw klacht, ondanks een gesprek met de betrokken zorgverlener, niet is opgelost. Meer informatie kunt u vinden op de website.

Vul je e-mailadres in zodat we kunnen reageren.