POH ouderen

De huisartsen van Heerde willen graag weten hoe het gesteld is met de oudere burgers in hun praktijk. Om dit proces goed vorm te geven werken wij met een Praktijkondersteuner Ouderen.
Door de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen toe.  Deze kwetsbaarheid wordt vaak nog extra versterkt  doordat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Deze groep mensen lijdt vaak aan verschillende aandoeningen en gebruikt veel medicatie die door meerdere artsen (huisarts, specialist) zijn voorgeschreven. Rondom deze groep mensen zijn regelmatig verschillende hulpverleners of instanties betrokken. Goede onderlinge afstemming is daarbij erg belangrijk.

Hierin speelt de POH Ouderen een grote rol,  door deze problematiek  goed in kaart te brengen en de zorg indien nodig te coördineren. De POH werkt naast uw vertrouwde huisarts en is de verbinding tussen u, de huisarts en het veld van ouderenzorg in Heerde.

Waarmee kan de praktijkondersteuner ouderen mij helpen?

De POH-Ouderen nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats in de huisartsenpraktijk of bij u thuis.

De uitgangspunten zijn dat u als persoon centraal staat, de huisarts de regie rond de zorg van u houdt en dat verschillende disciplines actief betrokken zullen worden.  Te denken valt daarbij aan thuiszorgorganisaties, mantelzorgers, de gemeente, diëtistes, Geestelijke gezondheidszorg, geriaters, specialist ouderengeneeskunde, WMO, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kortom: iedereen die een rol kan hebben rond de zorg voor u. Daarnaast gaat de POH O actief in gesprek met u als seniore burger van Heerde om samen te bespreken hoe het nu gaat zij kan u wellicht helpen om met passende hulp en ondersteuning zo gezond en veilig mogelijk in de eigen woonomgeving ouder te worden. In dit gesprek kunnen uiteenlopende zaken naar voren komen, bijvoorbeeld: hoe actief/mobiel bent u , eet- en drink gewoonten,(ander/minder) medicijngebruik, vergeet u wel eens dingen en of speelt eenzaamheid een rol, vallen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten. Samen wordt er naar de veiligheid in en om het huis gekeken en in gezamenlijkheid wordt er besproken waar verder nog behoefte aan heeft. U bent daarbij de leidende persoon.

Aan  de begeleiding van de POH O zijn voor u geen kosten verbonden. Deze vallen binnen de basisverzekering.