Het eigen risico

Wat valt wel/niet onder uw eigen risico

Maakt u zorgkosten uit uw basisverzekering? Dan betaalt u het eerste deel zelf. Pas als het eigen risico op is, betalen de zorgverzekeraars een vergoeding vanuit de basisverzekering. De overheid bepaald wat wel/niet uit de basisverzekering wordt vergoed.

  • Het eigen risico geldt alleen voor 18 jaar of ouder. Dus niet voor kinderen.
  • U betaalt standaard € 385 per jaar. De hoogte van het verplichte eigen risico bepaalt de overheid. Deze kunt u eventueel zelf verhogen.
  • Het eigen risico geldt voor een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).
  • U betaalt alleen eigen risico voor zorg uit de basisverzekering, dus nooit voor zorg uit de aanvullende verzekering.
  • Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor u geen eigen risico betaalt, zoals een bezoek aan de huisarts of kraamzorg.

De zorg door de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreffen alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners Somatiek, GGZ en ouderen. Deze zorg gaat niet ten laste van uw ‘eigen risico’. Ook de zorg voor chronische ziekten (ketenzorg) zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten wordt uw ‘eigen risico’ niet aangesproken.

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u medicatie toedient (bijvoorbeeld injecties op het spreekuur of thuis) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico. Ook als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan dit vallen onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de kosten die bijvoorbeeld voor onderzoek of een verwijzing naar een specialist bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u terug vinden op de website van het betreffende ziekenhuis. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen.

Er zijn veel verschillende zorgverzekeraars, het is voor de medewerkers niet mogelijk alle polisvoorwaarden te kennen. Wilt u exact weten wat vergoed wordt, en of deze vergoeding onder het eigen risico valt, neemt u dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Om het nog lastiger te maken bestaat er naast het eigen risico ook nog een eigen bijdrage voor hulpmiddelen, bepaalde zorg en medicijnen. Ook dit kunt op opvragen bij uw eigen zorgverzekering.