Corona

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Hier vindt u alle up-to-date informatie over de voortgang van de corona vaccinaties.

De huisartsen zijn alleen verantwoordelijk voor het vaccineren van de doelgroep
geboren tussen 1956–1960.

De 1e vaccinatie heeft plaats gevonden.
De 2e vaccinatie staan reeds gepland.

De huisartsen beschikken alleen over het AstraZeneca vaccin.

 

Nieuws over thuisvaccinatie niet-mobiele mensen 60-minners

Er is door de overheid eindelijk een oplossing gevonden voor de thuisvaccinatie van mensen van onder de 60 jaar die niet mobiel zijn. Deze mensen kunnen niet door de huisartsen worden gevaccineerd, omdat de huisartsen alleen AstraZeneca-vaccins hebben en dat vaccin niet mag worden ingezet voor deze groep. De overheid heeft een organisatie ingeschakeld die de thuisvaccinaties van deze mensen op zich gaat nemen. Begin juli is hier meer duidelijkheid over vanuit de overheid. Wij laten het via deze weg weten.

Vertraging verwerking registratiegegevens

Er is vertraging ontstaan in de doorgifte van een deel van de vaccinatiegegevens van GGD GHOR Nederland naar het RIVM. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken of registratie- gegevens verloren zijn gegaan, alle door de GGD’en verrichte vaccinaties staan in de GGD-database geregistreerd. GGD GHOR Nederland probeert deze vertraging zo snel mogelijk te verhelpen.

Verklaringen voor doorgemaakte covid niet via de huisarts

Omdat een bewijs van doorgemaakte covid straks één van de manieren wordt om te kunnen reizen naar andere landen, kloppen nu al geregeld burgers aan bij de GGD en de huisarts om zo’n bewijs of een verklaring van doorgemaakte covid te krijgen. Dat soort verklaringen worden niet door de huisarts afgegeven. De overheid heeft gesteld dat het bewijs van een positieve testuitslag (en dus van doorgemaakte covid) uit het systeem van de GGD moet komen. Daarin staan alle positieve testen verzameld, omdat het verplicht is positieve coronatestuitslagen te melden bij de GGD, ook als de test door een andere testuitvoerder is uitgevoerd. Huisartsen hoeven dus niet dit soort verklaringen af te geven. Huisartsen hebben ook geen totaaloverzicht van de positieve testuitslagen van al hun patiënten, dat heeft alleen de GGD.

Kinderen 12-17 jaar medische indicatie

De overheid heeft laten weten dat het wenselijk is deze doelgroep te laten vaccineren. De uitnodigingen volgen z.s.m.

Wij stimuleren gebruik te gaan maken van Mijngezondheid.net of middels de app ‘MedGemak’. Onder andere kunt u uw vraag rechtstreeks aan de arts voorleggen en u ontvangt dan binnen 2 werkdagen een antwoord van uw huisarts of u kunt een foto sturen van bijvoorbeeld een huidaandoening.

 

GEEN AFSPRAAK = GEEN TOEGANG

Daarnaast bent u verplicht om een mondkapje te dragen binnen de praktijk.

Voor meer informatie over Corona bekijk:

www.coronavaccinatie.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

www.coronasteffi.nl

 

Contact opnemen >