Corona

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Gevolgen voor huisartsen van verkorte geldigheid QR-codes

Vaccinatiebewijs beperkt geldig

Vanaf 1 februari 2022 is uw vaccinatiebewijs in Europa 270 dagen geldig. De boostervaccinatie heeft nog geen geldigheid en verloopt dus nog niet.

Wat verandert er?

De papieren bewijzen blijven nog slechts 90 dagen geldig (dit was 365 dagen). Dit geldt alleen voor QR-codes die een bewijs zijn van de ‘reguliere’ volledige vaccinatie (1e en 2e prikken). Bewijzen van boostervaccinaties hebben vooralsnog geen geldigheidsduur (dat kan in de toekomst nog veranderen).

Wanneer krijgt u hier als huisarts mee te maken?

Alleen als u patiënten een QR-code op papier heeft verstrekt als bewijs van volledige vaccinatie (omdat u hen heeft gevaccineerd) én deze patiënten hebben die code vervolgens niet zelf ingeladen in de CoronaCheck-app én hun gegevens zijn in de tussentijd niet alsnog in het RIVM-register beland.

Voor wie is dit niet?

  • Alle patiënten die de door u verstrekte code zelf hebben ingeladen in de CoronaCheck-app.
  • Alle patiënten die de code alsnog inladen.
  • Alle patiënten die u een QR-code heeft gegeven, maar die sindsdien wel in het RIVM-register zijn opgenomen (bijvoorbeeld doordat daarna de technische problemen tussen uw HIS en het RIVM-register zijn opgelost). Zij kunnen gewoon gebruik maken van de CoronaCheck zonder uw tussenkomst.

Corona PCR test via GGD

In Nederland zijn er al veel mensen gevaccineerd. Hierdoor kunnen we weer steeds meer, maar er zijn nog steeds maatregelen ook bij ons in de huisartsenpraktijk.

Voor het maken van een afspraak wordt er vaker overlegd met de huisarts. Mensen met ernstige luchtwegklachten worden gezien op het zogenoemde luchtwegspreekuur.

Heeft u luchtwegklachten(hoesten, neusverkouden, keelpijn, benauwdheid, kortademigheid etc.). Maak dan eerst een afspraak bij de GGD voor een corona PCR test. Een zelf-thuistest is bij klachten niet betrouwbaar en is voor ons dus niet voldoende.

 

www.coronavaccinatie.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

www.coronasteffi.nl

 

Contact opnemen >