Corona

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Hier vindt u alle up-to-date informatie over de voortgang van de corona vaccinaties.

Uw vaccinatiebewijs op CoronaCheck.nl

Bent u volledig gevaccineerd door de huisarts en wilt u een vaccinatiebewijs kunnen maken via de CoronaCheck website of app? (Volledige vaccinatie betekent dat u 2 prikken heeft gehad of 1 prik en een vastgestelde coronabesmetting.)

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Belt u dan naar het speciale nummer van de Rijksoverheid: 0800 – 1351. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl of de app geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuur een e-mail naar info@huisartsenheerde.nl met beide data van de vaccinatie en uw naam. Dan zoeken wij het uit en nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij vragen u vriendelijk om ons niet te bellen voor deze aanvraag.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatie bewijs te komen.

Nieuws over thuisvaccinatie niet-mobiele mensen 60-minners

Er is door de overheid eindelijk een oplossing gevonden voor de thuisvaccinatie van mensen van onder de 60 jaar die niet mobiel zijn. Deze mensen kunnen niet door de huisartsen worden gevaccineerd, omdat de huisartsen alleen AstraZeneca-vaccins hebben en dat vaccin niet mag worden ingezet voor deze groep. De overheid heeft een organisatie ingeschakeld die de thuisvaccinaties van deze mensen op zich gaat nemen. Begin juli is hier meer duidelijkheid over vanuit de overheid. Wij laten het via deze weg weten.

Vertraging verwerking registratiegegevens

Er is vertraging ontstaan in de doorgifte van een deel van de vaccinatiegegevens van GGD GHOR Nederland naar het RIVM. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken of registratie- gegevens verloren zijn gegaan, alle door de GGD’en verrichte vaccinaties staan in de GGD-database geregistreerd. GGD GHOR Nederland probeert deze vertraging zo snel mogelijk te verhelpen.

Verklaringen voor doorgemaakte covid niet via de huisarts

Omdat een bewijs van doorgemaakte covid straks één van de manieren wordt om te kunnen reizen naar andere landen, kloppen nu al geregeld burgers aan bij de GGD en de huisarts om zo’n bewijs of een verklaring van doorgemaakte covid te krijgen. Dat soort verklaringen worden niet door de huisarts afgegeven. De overheid heeft gesteld dat het bewijs van een positieve testuitslag (en dus van doorgemaakte covid) uit het systeem van de GGD moet komen. Daarin staan alle positieve testen verzameld, omdat het verplicht is positieve coronatestuitslagen te melden bij de GGD, ook als de test door een andere testuitvoerder is uitgevoerd. Huisartsen hoeven dus niet dit soort verklaringen af te geven. Huisartsen hebben ook geen totaaloverzicht van de positieve testuitslagen van al hun patiënten, dat heeft alleen de GGD.

Wij stimuleren gebruik te gaan maken van Mijngezondheid.net of middels de app ‘MedGemak’. Onder andere kunt u uw vraag rechtstreeks aan de arts voorleggen en u ontvangt dan binnen 2 werkdagen een antwoord van uw huisarts of u kunt een foto sturen van bijvoorbeeld een huidaandoening.

Voor meer informatie over Corona bekijk:

www.coronavaccinatie.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

www.coronasteffi.nl

 

Contact opnemen >