POH GGZ (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg)

Psychische hulp in de huisartsenpraktijk

Als u met klachten of problemen naar de huisarts gaat, kan het zijn dat hij/zij u verwijst voor een gesprek met de Praktijk Ondersteuner Huisartsen voor Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten die met psychische of psychosociale problemen een beroep doen op de huisarts. Het gesprek met de POH-GGZ vindt plaats in de praktijk van de huisarts.

Binnen onze huisartsenpraktijk hebben wij de volgende praktijkondersteuners GGZ:

Gerda (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag) en
Nelianne (aanwezig op donderdag en vrijdag) zijn GGZ-hulpverleners met de basisopleiding HBO Maatschappelijk Werk, certificaat POH-GGZ en ruime werkervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze zijn beiden geregistreerd lid van het kwaliteitsregister van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

 

Wat kan de POH-GGZ voor u betekenen?

Psychische en/of psychosociale problemen komen veel voor. Hierbij kunt u denken aan klachten als:

overbelasting en overspanning boosheid en agressie
moeite met functioneren op werk of op school zelfbeeld en identiteit
angst en paniekklachten onverklaarbare lichamelijke klachten
piekeren spanningen in relatie met uw partner/kinderen of anderen
sombere of depressieve stemming aanhoudend last hebben van een ingrijpende ervaring of verlies
concentratieproblemen verslaving
slaapproblemen eetstoornissen

 

Deze klachten kunnen uw stemming en prestaties, kortom de kwaliteit van uw leven beïnvloeden. De meeste klachten zijn goed te behandelen of hanteerbaar te maken met een kortdurende behandeling.

Wat kunt u verwachten?

De POH-GGZ kan u helpen bij het inventariseren van uw klachten en problemen en op basis hiervan een advies geven over de mogelijke aanpak van de klachten.

  • Stelt vragen over de aard van uw vraag of probleem
  • Kan u vragen een online vragenlijst in te vullen
  • Ondersteunt u in een lastige situatie
  • Helpt uw doelen te verhelderen
  • Bespreekt met u of uw hulpvraag binnen de huisartsenpraktijk past
  • Verwijst u eventueel naar een andere (GGZ-) zorgverlener

Verdere hulp van de POH-GGZ kan bestaan uit:

  • Gesprekken om u sterker te gaan voelen, zodat u weer verder kunt en/of weet hoe u met moeilijke situaties om kunt gaan
  • Adviezen in leefstijl, zoals omgaan met energie, sociale contacten, lichaamsbeweging, ontspanning, activiteiten en dagindeling
  • Een behandeling of online cursus met huiswerkopdrachten om inzicht in uzelf te krijgen en/of klachten te verminderen
  • Suggesties voor sites en boeken over onderwerpen die voor u van belang zijn

Hoe kunt u een afspraak maken

Kunt u hulp gebruiken van de POH-GGZ? Heeft u zorgen over een directe naaste? Heeft u vragen over wat de POH-GGZ in uw situatie kan betekenen? Aarzel niet om in overleg met de assistente of huisarts een afspraak te maken bij de POH-GGZ. De POH-GGZ valt onder de huisartsenzorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het valt, net als de huisartsenzorg niet onder het eigen risico. Van de gesprekken wordt een kort verslag gemaakt en dit wordt genoteerd in het dossier van de huisarts.

Belangrijk:
Een afspraak bij de POH-GGZ is kosteloos maar niet vrijblijvend. Kunt u niet naar een gemaakte afspraak komen? U kunt zich tot 48 uur van tevoren afmelden bij de assistente. De tijd die voor u gereserveerd is kan dan nog beschikbaar gemaakt worden voor iemand anders. We verzoeken u alleen af te zeggen als het écht niet anders kan. Mocht u korter dan 48 uur voor de afspraak afzeggen dan zijn we helaas genoodzaakt om een factuur te sturen.

Wilt u graag per mail een herinnering voor uw afspraak? Dan kunt u zich aanmelden bij Mijn Gezondheid.net